Program støperikongress 2018

NSF logo web1  

Torsdag 7. juni

19:00 – 21:00 Registrering i resepsjonen på Scandic Meyergården, Mo i Rana.

 

Fredag 8. juni

08:00 – 10:15 Registrering i resepsjonen på Scandic Meyergården.

   09:30 Åpning av kongressen

       Velkomsthilsen fra kongresskomiteen ved Freddy Syvertsen.

       Åpningstale ved foreningens leder, Frode Amundsen.

       Hilsningstale ved formannskapsrepresentant Nils Notler, Rana Kommune

WaagHilsningstaler fra våre skandinaviske søsterforeninger.

10:30 Avreise kongressturer

           Tur A: Celsa Armeringsstål AS og Elkem Rana

           Tur B: Elkem Rana og Grotnes Steel AS

           Tur C: Ledsagertur - Tur til Grønligrotta og Stenneset.

19:00 Uformell aften. Reke og skalldyraften med underholdning.

 
Lørdag 9. juni
 
08:00 – 09:00 Registrering i resepsjonen på Scandic Meyergården
Foredrag og minimesse
09:00 - 10:15 Grønn industrpark i verdensklasse                                                                                 v/ Markedssjef Jan I. Gabor, Mo Industripark AS
10:15 - 11:00 Kaffe og besøk på minimessen
11:00 - 11:30 Status ACTIF-prosjektet (Sintef/Elkem/Mandal/Furnes/Ulefos)                                      v/ Senior R&D Engineer Cathrine Hartung 
11:30 - 12:30 Lunsj og besøk på minimessen
12:30 - 13:00 NB! ENDRING I PROGRAMMET
                      Furnes Jernstøperi AS - pilotbedrift i  "ProduktivitetsSpranget"
                       v/ Administrerende direktør Oddbjørn Maurdalen
13:00 - 13:40 "Sibelco Sand för 3D-printing"
                       v/ Salgssjef støperi, Magnus Khilström/ Sibelko Nordic 
13:40 - 14:15 Kaffe og besøk på minimessen  
14:15 - 15:00 Eksplosjon ved Metallco - hva gjør vi nå?         
                      v/ Daglig Leder Terje Lofthus 
  

 NSF logo web1                          

16.00 Generalforsamling                             Årsberetning 2017
Dagsorden
Godkjenning av innkalling og dagsorden
 
1.         Valg av møtedirigent.
2.         Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
            sammen med formannen.
3.         Årsberetning fra Hovedforeningen.
4.         Årsberetning fra avdelingene.
5.         Regnskapsberetninger
                        a.         Hovedforeningen
                        b.         Hjemmeside/ web
                        c.         Revisjonsberetning
6.         Budsjettforslag
7.         Valg til styret.
8.         Valg av revisor.
9.         Valg av valgkomité.
10.       Evt. innkomne forslag.
11.       Bestemmelse av neste ordinære generalforsamling.

  

19.00 Festmiddag, Scandic Meyergården, Mo i Rana.

Søndag

 

               Vel hjem

 

Program redigert; 2018.05.22

Frode Amundsen