Program støperikongress 2018

NSF logo web1  

Torsdag 7. juni

19:00 – 21:00 Registrering i resepsjonen på Scandic Meyergården, Mo i Rana.

 

Fredag 8. juni

08:00 – 10:15 Registrering i resepsjonen på Scandic Meyergården.

   10:00 Åpning av kongressen

       Velkomsthilsen fra kongresskomiteen ved Freddy Syvertsen.

       Åpningstale ved foreningens leder, Frode Amundsen.

       Hilsningstale ved varaordfører i Mo i Rana, Linda Eide Ordfører Geir Waage, Mo i Rana.

       Hilsningstaler fra våre skandinaviske søsterforeninger.

11:00 Avreise kongressturer

           Tur A: Celsa Armeringsstål AS og Elkem Rana

           Tur B: Grotnes Steel AS og Euromet AS

           Tur C: Ledsagertur (Mer info kommer).

19:00 Uformell aften. Reke og skalldyraften med underholdning.

 

Lørdag 9. juni

08:00 – 09:00 Registrering i resepsjonen på Scandic Meyergården

 Foredrag og minimesse

09:00 - 10:15 Grønn industrpark i verdensklasse
                       v/ Markedssjef Jan I. Gabor, Mo Industripark AS

10:15 - 11:00 Kaffe og besøk på minimessen

11:00 - 11:30 Status ACTIF-prosjektet (Sintef/Elkem/Mandal/Furnes/Ulefos)
                       v/ Cathrine Hartung 

11:30 - 12:30 Lunsj og besøk på minimessen

12:30 - 13:00 Bedriftspresentasjon av Mjøs Metallvarefabrikk AS
                       v/ (Mangler navn)
.
13:00 - 13:40 "Sibelco Sand för 3D-printing"
                       v/ Salgssjef støperi, Magnus Khilström/ Sibelko Nordic 
 13:40 - 14:15 Kaffe og besøk på minimessen  
14:15 - 15:00 Eksplosjon ved Metallco - hva gjør vi nå?         
                      v/ Daglig Leder Terje Lofthus 
  

 NSF logo web1                          

16.00 Generalforsamling                    
Dagsorden
Godkjenning av innkalling og dagsorden
 
1.         Valg av møtedirigent.
2.         Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
            sammen med formannen.
3.         Årsberetning fra Hovedforeningen.
4.         Årsberetning fra avdelingene.
5.         Regnskapsberetninger
                        a.         Hovedforeningen
                        b.         Hjemmeside/ web
                        c.         Revisjonsberetning
6.         Budsjettforslag
7.         Valg til styret.
8.         Valg av revisor.
9.         Valg av valgkomité.
10.       Evt. innkomne forslag.
11.       Bestemmelse av neste ordinære generalforsamling.

  

19.00 Festmiddag, Scandic Meyergården, Mo i Rana.

Søndag

 

               Vel hjem

 

Program redigert; 2018.01.18

Frode Amundsen