Program støperikongress 2019

 NSF logo web1  UNDER ARBEID

Torsdag 9. mai

19:00 – 21:00 Registrering på Hotel Polski, ul. Pijarska 17, 31-015 Kraków, Polen.

Fredag 10. mai

08:00 – 09:00 Registrering på Hotel Polski, Kraków.

09:00 Åpning av kongressen

Velkomsthilsen fra kongresskomiteen ved Elin Torland.

Åpningstale ved foreningens leder, Frode Amundsen.

Velkomsthilsen fra representant fra Polsk Støperiforening.

Hilsningstaler fra våre skandinaviske søsterforeninger.

 

10:00 Avreise kongressturer

Deltakertur: Dessverre ikke avklart ennå

Ledsagertur: Guidet tur til Saltgruvene i Wieliczka med lunch i gruven.

19:00 Uformell aften. Holdes på restaurant/ bryggeri Stara Zajezdnia i Kraków

 

Lørdag 11 mai
Foredrag
09:00 - 09:45 "XXXXX" - Dessverre ikke avklart ennå
                       v/ xxxxx
09:45 - 10:00 Kaffe
11:00 - 11:45 "XXXXX" - Dessverre ikke avklart ennå
                       v/ xxxxxx
12:00 - 13:00 Lunsj på Hotel Polski
13:00 - 13:45 Generalforsamling                        
14:00 -          Guidet tur i Krakow         
18.30  Festmiddag Restaurant Wierzynek, Krakow`s eldste restaurant.

 NSF logo web1                          

Generalforsamling                             
Dagsorden
Godkjenning av innkalling og dagsorden
 
1.         Valg av møtedirigent.
2.         Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
            sammen med formannen.
3.         Årsberetning fra Hovedforeningen.
4.         Årsberetning fra avdelingene.
5.         Regnskapsberetninger
                        a.         Hovedforeningen
                        b.         Hjemmeside/ web
                        c.         Revisjonsberetning
6.         Budsjettforslag
7.         Valg til styret.
8.         Valg av revisor.
9.         Valg av valgkomité.
10.       Evt. innkomne forslag.
11.       Bestemmelse av neste ordinære generalforsamling.

 

Søndag

 

               Vel hjem

 

Program redigert; 2018.10.20

Frode Amundsen