Program støperikongress 2019

 NSF logo web1  

Torsdag 9. mai

19:00 – 21:00 Registrering på Hotel Polski, ul. Pijarska 17, 31-015 Kraków, Polen.

Fredag 10. mai

08:00 – 09:00 Registrering på Hotel Polski, Kraków.

09:00 Åpning av kongressen

Velkomsthilsen fra kongresskomiteen ved Elin Torland.

Åpningstale ved foreningens leder, Frode Amundsen.

Velkomsthilsen fra representant fra Polsk Støperiforening.

Hilsningstaler fra våre skandinaviske søsterforeninger.

 

10:00 Avreise kongressturer

Deltakertur: til støperiet Teksid i Skoczów

Ledsagertur: Guidet tur til Saltgruvene i Wieliczka med lunch i gruven.

19:00 Uformell aften. Holdes på restaurant/ bryggeri i Kraków Stara Zajezdnia

 

Lørdag 11 mai

Foredrag

09:00 - 09:45 "Støping og støpejernets historie"
             v/ Cathrine Hartung, Senior R&D Engineer, Elkem AS

09:45 - 10:00 Kaffe

10:00 - 10:45 "Støperi prosess modellering: applikasjoner og perspektiv"
                       v/ Sylvain Gouttebroze, Senior Forsker, SINTEF AS

11:00 - 11:45 Generalforsamling

12:00 - 13:00 Lunsj på Hotel Polski 

13:30 -        Guidet tur i Kraków

   

18.30  Festmiddag Restaurant Wierzynek, Kraków`s eldste restaurant.

 NSF logo web1                          

Generalforsamling                             
Dagsorden
Godkjenning av innkalling og dagsorden
 
1.         Valg av møtedirigent.
2.         Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
            sammen med formannen.
3.         Årsberetning fra Hovedforeningen.
4.         Årsberetning fra avdelingene.
5.         Regnskapsberetninger
                        a.         Hovedforeningen
                        b.         Hjemmeside/ web
                        c.         Revisjonsberetning
6.         Budsjettforslag
7.         Valg til styret.
8.         Valg av revisor.
9.         Valg av valgkomité.
10.       Evt. innkomne forslag.
11.       Bestemmelse av neste ordinære generalforsamling.

 

Søndag

 

               Vel hjem

 

Program redigert; 2019.01.18

Frode Amundsen