Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

Støperitidende 81 (2015)

9

Leverandør av

aluminiumstøpelegeringer

Metallco Aluminium AS,

P.O. Box 34, 2854 Eina.

Telefon: 61 19 87 70. E-post:

aluminium@metallco.com www.metallco.com

Støv- og

gassrensing

Anodegassfilter, Alcoa Lista

Støv- og gaSSrenSing

Pulverhåndtering

varmebehandling

vannbehandling

trelaSttørking

luftavfuktning

PumPer

Service

ag.no

Tekstilfiltre for de fleste prosesser

Lavtrykkrensede filtere

Komplette anlegg

Emisjonsmåling

Service

22 70 77 00

- ET HØYTEKNOLOGISK

KOMPETANSESENTER INNEN

STØPING OG MASKINERING

AV DELER I ALUMINIUM

lettmetall.no