Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

Støperitidende 81 (2015)

7

Elkem –

the preferred

choice

Phone: +45 45 66 12 12

www.foundry.elkem.com

BRONSE I FRÅDENDE HAV

Oshaug Metall leverer kvalitetspremiert

støpegods og maskinerte komponenter

i NiAl-Bronse på inntil 2,5 tonn.

Vår materialteknologiske kompetanse

og satsing på innovasjon har ført til høy

anerkjennelse blant verdens ledende

propellprodusenter. Vi er først og fremst

kjent for våre propellkomponenter, men

leverer også produkter til olje-, gass- og

kraftrelatert industri.

Oshaug Metall har spisskompetanse på

hele framstillingsprosessen fra spesial-

tilpasset design til ferdig maskinerte

komponenter. Vi har i tillegg en meget

fleksibel produksjon og rask responstid.

Grandfjæra 20 - 6415 Molde - Tlf 71 20 11 00

mail@oshaug.no

-

oshaug.no