Previous Page  5 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 24 Next Page
Page Background

Støperitidende 81 (2015)

5

Just

add

Foseco

+

Partnerskap

+

Global teknologi – levererad lokalt

+

Kreativa, innovativa lösningar

+

Expertrådgivning

+

Tillförlitlighet

+

Kunskapsledande

+46 532 607730

order.sweden@foseco.com www.foseco.se

Vårt stolta arv ger er möjlighet att dra nytta av vår gedigna

specialistkompetens, som byggts upp under mer än sju årtionden.

Under

denna tid har vi stöttat gjuteriindustrin över hela världen, vilket resulterat i

hängivna team, strategiskt utspridda över jorden.

Idag finns det inte många utmaningar som vi inte mött eller löst. Så, när ni

behöver vår support, kan ni känna er trygga med att ni kommer att få en relevant

och effektiv respons från erfarna gjuteriexperter, var ni än finns i världen.

Så, släpp lös din fulla potential:

just add Foseco.

Besök oss på

GIFA 2015

ha l l 12 , monter A01/A02