Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

Støperitidende 81 (2015)

12

Fronberg Guss har ett navn som leve­

randører av store håndstøpte produk-

ter. Selskapet kan se tilbake på 550

års historie, grunnlagt i 1449 som en

«hammer mill» for produksjon av bl.a.

metallwire. Fronberg Guss er lokalisert

i Bayern - mer nøyaktig i Øvre Pfalz i

byen Schwandorf. Selskapets anlegg,

som fortsatt omtalt som «jernverket» av

beboerne, ble bygget på en liten øy

omgitt av en bekk som heter «Hammer-

graben» og av elva Naab. Støperiet ble

tilknyttet «jernverket» i 1840.

Fronberg Guss ble oppkalt etter

bydelen Fronberg i Schwandorf, hvor

støperiet er plassert. I generasjoner

har jobber ved støperiet blitt videreført

fra far til sønn - og dette preger

bemanningen den dag i dag.

Firmaet har spesialisert seg på kom-

plekse multikjerneavstøpninger med

vekt opp til 12.000 kg. Produksjon

av eksklusive multikjerneprodukter

stiller krav til knowhow, industrielle

ferdigheter, teknisk utstyr og personlig

praktisk erfaring. Spesielt for produk-

sjon av små og mange størrelser er at

det kreves høy prosesspålitelighet og

absolutt oversikt over håndverket fra

begynnelsen.

Firmaet er også leverandør av

omfattende tjenester for kunder,

spesielle ingeniørtjenester og

bearbeiding av støpegods. Ambisjonen

er å bli betraktet som en system­

leverandører som kan tilby markedet

«ready-to-install»- produkter.

Materialer som støpes; Flake grafitt

støpejern EN 1561 - DIN 1691 (GJL-150

til GJL-350), Sfærolittisk grafitt støpe-

jern EN 1563 - DIN 1693 (GJS-400 til

GJS-800) og Kompakt grafitt støpejern

ISO TC 25 / SC7.

Velkommen til bedriftsbesøk!

FRONBERG GUSS GMBH

Fronberg Guss GmbH

produserer støpegods for bruk i store forbrenningsmotorer, i drivteknikk

og generell maskinteknikk. Det er støpte motorblokker, turboladere, deler til bruk i drivteknikk,

avanserte trykksylindere for bruk i kompressorproduksjon, og deler til bruk i maskiner og anleggs­

bygging. Selskapet har i dag mer enn 170 ansatte, og en kapasitet er 11.000 tonn per år.

Fronberg Guss er i dag et heleid datterselskap av Gienanth GmbH