Årsmøte NSF Avd. SØR

Avdeling Sør årsmøte i Egersund 12 mars.

Vi fikk en omvisning og introduksjon hvordan sjokolade formes og støpes.

v/ Jan Kåre Helle

Avd. sør