Gategods i Bergen

Gategods i Bergen

Kumlokkene eller bekkalokkene, som vi sier i Bergen, er med på å gi byen sitt særpreg. Bergen kommune alene har mer enn 47 000 lokk…

Les mer: Gategods i Bergen

Årsmøte Avd. SØR

Se mer info på avdelinger...avd. SØR

STØPERIKONGRESSEN 2016

STØPERIKONGRESSEN 2016

Støperikongressen 2016 holdes i år i Stavanger  3 og 4 juni. dette blir en opplevelse for alle som deltar og vi ønsker stort oppmøte fra…

Les mer: STØPERIKONGRESSEN 2016

En forespørsel fra Lindesnes fyrmuseum

En forespørsel fra Lindesnes fyrmuseum

Jeg arbeider ved Lindesnes fyr som er Norges nasjonale fyrmuseum, Vest-Agders tusenårssted og et besøksmål for nærmere 100 000 pr. år.

I 2015 hadde vi 100…

Les mer: En forespørsel fra Lindesnes fyrmuseum