Jøtul gir alle ansatte i Fredrikstad permitteringsvarsel...

Mer enn 300 kan måtte gå fra jobben.
Les artikkel i Dagbladet

Nye penger redder støperi…

Marcussen Metallstøperi med nye eiere og frisk kapital.

En ny gnist i Bjørseth Industriservice AS

Bjørseth Industriservice AS har fått ny eier og mange spennende fremtidsplaner er lagt. Marius Mickelson kjøpte virksomheten i september 2011, da Jan Erik Bjørseth solgte…

Les mer: En ny gnist i Bjørseth Industriservice AS

Baskarp Sandt

Baskarp Sandt

Sandtäkten som naturmiljö

Under de senare decennierna har naturvårdens syn på sand- och grustäkter förändrats. Idag vet man  att en lång rad hotade växter och…

Les mer: Baskarp Sandt