Litt gammel historie fra Støperitidende

Støperitidende Nr. 1 – Sept. 1935

Organ for Norsk Støperimesterforbund

Stop1935F

Støperimester Edvard Taalesen er død.

Norsk Støperimesterforbund har mistet sin gode forkjemper og mangeårige formann. Under vårt arbeide med «Støperitidende»s utgivelse var det ingen som kunde tenke sig at Taalesens død skulde bli det triste budskap som skulde meddeles forbundets medlemmer i første nummer.

På siste styremøte hvor Taalesen var tilstede onsdag 19. juni, var han som vanlig arbeidsglad og særlig optatt av arbeidet med starten av dette blad.

Da meddelelsen om hans død onsdag 26. juni blev kjent stod vi stumme, det syntes oss helt ufattelig.

Taalesen døde av lungebetendelse efter bare 3 dagers sykeleie. 52 år gammel.  Sjelden har vel et forbund hatt en leder, som har levet slik for sin gjerning som Taalesen.  For oss er således Taalesens bortgang et smertelig tap og han har, som den gode kamerat han var, satt de dypeste spor efter sig.

Taalesen hadde mange venner innen svenske og danske støperikretser, herpå har familien og vårt forbund fått mange beviser i disse dager. 

Side 1

NR1sept1935 1

Side 2

NR1sept1935 2

Side 3

NR1sept1935 3

Side 4

NR1sept1935 4

Side 5

NR1sept1935 5

Side 6

NR1sept1935 6

Side 7

NR1sept1935 7

Side 8

NR1sept1935 8

Side 9

NR1sept1935 9

Side 10

NR1sept1935 10

Side 11

NR1sept1935 11

Side 12 

NR1sept1935 12