STØPERIKONGRESSEN 2016

Støperikongressen 2016 holdes i år i Stavanger  3 og 4 juni. dette blir en opplevelse for alle som deltar og vi ønsker stort oppmøte fra støperibransjen og leverandørsiden til fine vårdager i Stavanger og hyggelig myldring blandt kolleger.

Stavanger Victoria hotel fra gamle stavanger

Hovedforedragsolder i år er Richard Berglund som vil snakke om - Det verdifulle engasjementet.

Richard Berglund SWEREA IVF

Påmeldingen og informasjon kan gjøres her:

http://www.stoperi.org/stoperikongressen